How to say in Czech: Did I forget her mobile number?

Czech
Já jsem zapomněl její mobilní číslo?