How to say in Czech: Did we forget her cell number?

Czech
My jsme zapomněli její mobilní číslo?